Filosofie

x

Het bereiken van autonomie en het zelf vorm geven aan je leven is niet zo ‘natuurlijk’ als het lijkt. Mijn definitie van autonomie is het zelfstandig keuzes maken om het leven richting en vorm te geven en het niet verstrikt raken in afhankelijk zijn van omstandigheden of omgevingen. Autonomie komt vaak onder druk te staan als er iets onverwachts gebeurt. Denk aan een reorganisatie bij een bedrijf of een afslankingstraject.  Het kan een persoonlijke gebeurtenis zijn die je ruw verstoort in je eigen leven. Of het gaat om een moment waarop jouw leiderschap flink op de proef wordt gesteld. In elke situatie is er iets nodig, namelijk; beweging. En dat is vaak niet eenvoudig omdat gedragspatronen al jaren zijn ingesleten. Met het maken van die beweging wil en kan ik ondersteunen. Soms in een leidende rol, dan weer als spiegel in je eigen ontwikkeling als mens, medewerker of leider.

Werkwijze
Hoe en vanuit welke rol dan ook; ik werk op basis van vertrouwen, vanuit gemeenschappelijk belang en vanuit de 3 B’s:

Bespiegelen, Bewegen en Bedrijven

Ik creëer beweging door een spiegel voor te houden. In een individueel traject of aan een groep personen in een organisatie. Daarbij help ik jou of de organisatie drijfveren te vinden die deze beweging stimuleren en op de juiste koers  houden. Om zo de organisatie beter te laten functioneren of jou als individu weer zelf aan het roer te krijgen.