BlueMirror

x

BlueMirror: door reflectie beweging mogelijk maken.

Dat is mijn missie met mijn organisatieadviesbureau en begeleidingspraktijk; als psycholoog en coach mensen begeleiden die bewuster willen kiezen en daarmee autonomer willen handelen. En als adviseur, project-of interim manager ondersteunen in het realiseren van een context die beweging mogelijk maakt.

Vanuit deze verschillende rollen werk ik met zowel de onder- als de bovenstromen. In de bovenstroom bied ik inhoudelijke HR-expertise, met een specialisatie in mobiliteit, leiderschap en flexibilisering van arbeid.

In de onderstroom bied ik mijn expertise op het (laten) benoemen van dat wat werkelijk zich afspeelt in groepen of individuen  zodat er ruimte ontstaat om een volgende stap mogelijk te maken.

Ook in mijn eigen loopbaan heb ik verschillende rollen bekleed, in de laatste jaren als manager en directeur, zowel in de profit als non profit sector. En bij elke functie die ik bekleedde, groeide het besef en verlangen om me niet meer door de golven van de markt te laten leiden, maar zelf de stroming te voelen en de golven te pakken die leiden naar de gewenste bestemming. In mijn geval: Blue Mirror..

BlueMirror in beeld

BlueMirror verbeeldt daarmee waar ik voor sta: beweging door reflectie. Reflectie in het water als meest beweeglijke element, voor alles dat stroomt: onze diepste gevoelens en emoties, intuïtie en… rust. De lucht – altijd om ons heen, noodzakelijk en onzichtbaar – als verbindend element. In interactie met onze omgeving komen we in beweging, dus spiegel ik, confronteer of motiveer waar nodig, gericht op het bewustzijn van zowel organisatie als individu.